sobota, 22 stycznia 2011

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI CHEMTRAILS - trucizna z powietrza

Na początku dla tych co jeszcze nie wiedzą, krótkie wyjaśnienie:
Mianem oprysków typu ‘chemtrail’ określamy oprysk, dokonywany przez samoloty, przelatujące najczęściej na pośrednim pułapie (5 000 – 10 000 m), bardzo charakterystyczny i dobrze widoczny z ziemi. Coś, co początkowo wygląda jak nienaturalnie duża i gęsta smuga kondensacyjna, nie rozwiewa się jednak, w przeciwieństwie do tej ostatniej (trwałość smug kondensacyjnych, o ile w ogóle się pojawiają, do czego to niezbędna jest dostatecznie niska temperatura oraz odpowiednia wilgotność, nie przekracza, w ekstremalnych przypadkach, 2 minut). W przeciwieństwie do chmur wiatr jej niemal nie przemieszcza (przemieszcza bardzo wolno), a jedynie ‘rozciąga’, co można przyrównać do zjawiska rozciągania waty szklanej: oprysk, zupełnie inaczej, niż wszystkie znane ludzkości typy chmur, ma strukturę włóknistą, którą zachowuje nawet pomimo intensywnego rozrzedzenia. Również samoloty, dokonujące owych oprysków, latają zupełnie inaczej, niż maszyny pasażerskie: przeloty dokonywane są najczęściej nad obszarami gęsto zamieszkałymi, wielokrotnie powtarzane przez te same maszyny, które po dokonaniu przelotu zawracają i kontynuują. Samoloty stawiają swego rodzaju zaporę z oprysków w formie kratek, krzyży, siatek, czy rzadziej – półkoli. W ten sposób błękitne niebo nabiera mglistego, mleczno-szarego odcienia. Co ciekawe, można łatwo to zaobserwować, używając bardzo silnie przyciemniających okularów (poziom IV w IV-stopniowej skali) w słoneczny dzień. Oczom naszym ukaże się wówczas w miejscu, gdzie niebo wydaje się ‘w sumie całkiem normalne’ wzór bladych, przypominających rozciągniętą watę szklaną chmuro-podobnych włókien, rozciągających się w równoległych liniach na obszarze wielu kilometrów kwadratowych nieba. Słońce, świecące przez taką ‘polimerową mgłę’ tworzy charakterystyczny efekt ‘halo’, niespotykany na czystym niebie, a także inne zjawiska.

C.D.  dla tych co chcą dowiedzieć się więcej
 http://www.globalnaswiadomosc.com/opryskitypuchemtrail.htm

Zjawisko spryskiwania zauważyłam 3-4 lata temu i dziwiło mnie dlaczego te smugi nie znikają. Po jakimś czasie natknęłam się w internecie na różne artykuły na ten temat. Dzisiaj jest już tyle informacji ludzie
nagrywają filmy, robią badania, wywiady, tylko siedzieć i czytać. Ale na czytaniu się nie kończy rozmawiając ze znajomymi, dalszą rodziną nie chcieli o tym słuchać, co ty bajki opowiadasz. Niestety ta bajka nie wróży nam nic dobrego wręcz przeciwnie. Chemtrails są niebezpieczne dla nas, dla naszej ziemii. Wstępnie gdy ludzie zaczynali się o tym dowiadywać rząd uspokajał, że to dla naszego dobra aby chroniło nas od promieniowania słonecznego, aby kilmat się nie ocieplał. Dzisiaj wiadomo że to totalna bzdura, wpisując w wyszukiwarkę jest wiele informacji i nie da się tego już ukryć.Film dokumentujący prywatne, oddalone śledztwo dotyczące chemtrailii, analizujący sprzeczne oficjalne wyjaśnienia i wskazujący oficjalne dokumenty mówiące, że chemtraile nie tylko SĄ prawdziwe, ale są także „SYSTEMEM BRONI". Dokument analizuje ponadto zaangażowanie mediów w zjawisko chemtraili szerzenie dezinformacji i posługiwanie się przekazami podprogowymi oraz przedstawia to zagadnienie na tle obecnej globalnej agendy politycznej.

Jeszcze w tamtym roku wszedł taki filmCHEMTRAILS A PROBLEMY ZDROWOTNE

Zawartość smug chemicznych upośledza nasz system odpornościowy. Powoduje zwiększoną zachorowalność na grypę, przeziębienia, infekcje zatok, nowotwory.

Możemy mieć dolegliwości :
 • suchy kaszel
 • ciężki chrapliwy oddech
 • niemożność odpowiedniego oczyszczania gardła
 • łzawienie oczu
 • katar ( szczególnie w lecie 1-2 dni po opryskiwaniu)
 • infekcje uszu, gardła,
 • bóle głowy
 • mdłości
 • rozstrój żołądka
 • luki w pamięci
 • problemy z koncentracją
 • bezwład fizyczny i umysłowy
 • bóle w klatce piersiowej
 • bóle mięśni stawów
 • nerwobóle
 • marazm
 • krwotoki z nosa
 • bóle uszu
 • sztywność szyi i ramion
 • zawroty głowy
 • infekcje zatok
 • całoroczne symptomy grypy
* to co jest pogrubionym tekstem występowały u mnie lub rodziny, znajomych.Co znajduję się w smudze chemicznej? W artykule z http://www.globalnaswiadomosc.com/ opisane jest bardzo szczegółowo.

BADANIA WSPÓŁCZESNE
Dokonano współcześnie niewielu badań i pomiarów, ale istnieje dostateczna ich ilość, by można było dokonać analizy składu oprysków oraz postawić tyle wstępną, co jednoznaczną diagnozę nt. ich faktycznego składu chemicznego oraz, rzecz jasna: celu owych oprysków. Doniesienia : Według doniesień z całego świata, zaobserwowano we wszystkich opryskach istnienie tajemniczych włókien (oraz zdającej się mieć z nimi powiązania tzw. chorobie morgellonów). Po odesłaniu zebranych w USA próbek do agencji rządowej (odpowiednik polskiej Agencji Ochrony Środowiska i Sanepidu), próbki owe… zaginęły, zaś w odpowiedzi na ponaglenia, instytucja… odmówiła badania, jak również zwrotu próbek.
Pośród niezależnej obserwacji samych włókien oraz zawartości opadów po opryskach znalazły się między innymi następujące: 1) olbrzymie ilości obumarłych czerwonych krwinek; 2) wielkie stężenia nietypowych metali, w tym aluminium, baru, żelaza i in.; 3) gwałtowny wzrost pleśni i mikroorganizmów, nawet na śniegu. Pośród efektów stale wymienia się: 1) powikłania i gigantyczny wzrost ilości zachorowań na przypadłości układu oddechowego, 2) ogólny spadek odporności połączony z bardzo złym samopoczuciem – dominuje ciągłe znużenie, bóle głowy, nudności, senność, zaniki pamięci.
Jednym z najważniejszych, współcześnie dokonanych pomiarów jest publicznie udostępniony pomiar stężeń poszczególnych jonów metali w zawartości filtra HEPA, dokonany w USA na prywatne zlecenie z próbek, zebranych w maju 2008 roku. Na jej podstawie możemy pokusić się o analizę składu takich oprysków (a przynajmniej tego, którego zawartość poddano analizie).

                                           ANALIZA SKŁADU OPRYSKÓW
Jeżeli weźmiemy pod uwagę powyższe wyniki jako uśrednioną analizę składu oprysków (ponieważ niestety innych aktualnie nie posiadamy), a także doniesienia i dane, pochodzące z szeregu różnych badań, wykonanych na pozostałościach oprysków (m.in. olbrzymie ilości zaobserwowanych posklejanych, martwych czerwonych krwinek pomiędzy włóknami typu ‘morgellon’, wykorzystywanych p.podobnie jako czynnik do transportowania patogenów), to wówczas możemy pokusić się o prostą analizę ich składu.
 ETAP 1
Spójrzmy, co można jednoznacznie wyciągnąć z powyższego wykresu: (pierwiastki, których stężenie jest wyraźnie podwyższone i wykraczające poza normę):
- Glin (Al), 5120% normy (!!); Ch
- Bar (Ba), 44 480% normy (!!!); Ch
- Bor (B), 1310% normy (!!); Ch
- Wapń (Ca), 16 600% normy (!!!); CK, Ch
- Chrom (Cr), trudne do ustalenia procentowo – 28.2 mg/kg wobec ilości śladowych w próbie kontrolnej (!!!); Ch
- Miedź (Cu), 7880% normy (!!); CK
- Żelazo (Fe), 33 600% normy (!!!); CK
- Potas (K), 3172% normy (!!); CK
- Magnez (Mg), 4320% normy (!!); CK
- Mangan (Mn), 11 240% normy (!!!); CK
- Sód (Na), 2548% normy (!!); CK
- Nikiel (Ni), 672% normy (!); Ch
- Ołów (Pb), 202% normy (!); Ch
- Krzem (Si), 408% normy (!); WM?
- Stront (Sr), 4900% normy (!!); Ch
- Wanad (V), 1248% normy (!!); Ch
- Cynk (Zn), 1186% normy (!!); CK


ETAP 2
Możemy teraz, mając dostępne dane liczbowe, skonfrontować je z istniejącymi doniesieniami. Możemy wysunąć na ich podstawie następujące podejrzenia:
1. Czerwone krwinki. Czynniki, oznaczone w powyższej kolumnie jako CK wskazują jednoznacznie na obecność pozostałości rozkładu czerwonych komórek i, prawdopodobnie innych komórek/organizmów jednokomórkowych (doniesienia o obserwowaniu m.in. w Polsce pleśni na śniegu i pomiędzy włóknami, a także badań oprysków z USA, które również sugerowały wysoką zawartość zarodników pleśni). Czerwone komórki stanowiłyby dla patogenów idealną pożywkę, tj zawierającą źródło cukrów i azotu (białka i cukry, zawarte w c.k., których jednak istnienia to badanie nie może potwierdzić – niezbadane stężenia węgla i azotu), a także, co równie ważne – kationów metali. I tak dowodami koronnymi są: a) stosunek stężenia potasu i sodu (1.24:1) – podstawowym elektrolitem wewnątrzkomórkowym jest potas, sód zaś – zewnątrzkomórkowym, co sugeruje, że możemy tu mieć do czynienia TYLKO z wylaną zawartością WNĘTRZA komórek; b) stężenie żelaza (z rozpadu hemoglobiny); c) stosunek stężenia żelaza i miedzi – białka szlaku przepływu elektronów oraz układów rozkładu wolnych rodników, niezwykle istotne dla działania c.k., zawierają kationy miedzi, obok kationów żelaza (stężeniowo jednak znacznie ustępując ilościom żelaza, zawartym w hemoglobinie, wypełniającej całą niemal c.k.); d) stężenia magnezu, manganu, cynku, a także część zaobserwowanej ilości wapnia – podstawowych kationów metali, obecnych w centrach aktywnych większości enzymów, jak i w cytoplazmie, niezbędnych dla funkcjonowania każdej żywej komórki.
2. Dodatkowe czynniki chemiczne (Ch), istniejące w określonych celach w owym chemicznym koktajlu. Wg kolejności:
a) glin – niezwykle toksyczny, przy trwałej ekspozycji powoduje zaburzenia pamięci oraz procesów myślowych, wynikiem długotrwałej akumulacji jest choroba Alzheimera (podstawa działania: symetryczne molekuły zdeprotonowanego pseudokwasu glinowego jako symetryczne, będą dążyć do substancji niepolarnych, jak środowisko osłonek neuronów, gdzie ich ładunek ujemny będzie hamował przepływ kationów (K+, Na+) i tym samym zaburzał przewodnictwo nerwowe);
b) bar – silnie reaguje z wodą; powoduje zaburzenia równowagi wapniowej, wypierając wapń z jego związków i wiążąc się trwalej od niego – prowadzi to do ogólnego osłabienia organizmu, szczególnie układu odpornościowego i układu ruchu – mięśni i kości (mechanizm działania: różnica elektroujemności); podobną rolę, lecz dużo mniej efektywnie, może pełnić stront, który jednak z kolei ma wyższy udział izotopu promieniotwórczego;
c) nikiel – silny alergen, podrażnia układ odpornościowy do gwałtownej reakcji – ostatecznie prowadzi to do jego osłabienia i ciągłych stanów nadaktywności (mechanizm działania: różnica elektroujemności i podobieństwo/jego brak do innych kationów metali);
d) ołów – powoduje ołowicę – szczególny przypadek zatrucia metalami ciężkimi; odkłada się głównie w kościach, m.in. wypierając wapń; podobnie, jak rtęć, wykazuje tendencję do tworzenia wysoce toksycznych związków, jego akumulacja prowadzi do wzrostu ilości poronień, urodzeń z ciężkimi efektami genetycznymi i obniżonym ilorazem inteligencji (vide: Huta Ołowiu w Miasteczku Śląskim); może pochodzić z już obecnych w atmosferze zanieczyszczeń, pociąganych za sobą przez opad ‘chemtraili’, co sugeruje jego stosunkowo niskie, względem pozostałych metali, stężenie; (mechanizm działania: różnica elektroujemności, tworzenie symetrycznych/niesymetrycznych molekuł, podobieństwo do innych kationów metali/jego brak);
e) wanad – ciekawy przypadek: w formie tlenków (głównie tlenku (V) wanadu) jest katalizatorem, utleniającym tlenki siarki, przede wszystkim (IV) -> (VI); może to prowadzić to jeszcze silniejszego zakwaszenia obecnego nad miastami smogu oraz tworzenia się większych ilości toksycznego i żrącego m.in. śluzówki i nabłonki, głównie płuc, kwasu siarkowego (VI);
f) wapń – olbrzymie stężenia sugerują, że jest także składnikiem (jednym z podstawowych) owego toksycznego koktajlu – w postaci nieorganicznej jest zasadniczo nieprzyswajalny dla organizmu, w środowisku i organizmach żywych będzie jednak odkładał się w olbrzymich ilościach, prowadząc do m.in.: przejściowego lub trwałego wyjaławiania gleb, zwapniania tętnic,  mózgu i serca (miażdżyca, objawy toksoplazmozy i in.), a także, wraz z m.in. obecnym w nadmiernych ilościach w środowisku fluorem (teflon, pokrywający garnki i patelnie, zeskrobywany regularnie do pożywienia, fluorowana woda, pasty do zębów etc.), przyczyniał się do przetrwałego i nieodwracalnego otępienia jednostek i populacji oraz obniżenia ich inteligencji i świadomości poprzez udział w procesie zwapnienia szyszynki;
g) chrom – potencjalnie może chelatować składniki odżywcze (tj. wiązać je tak, by były nieprzyswajalne dla organizmu i przechodziły niewchłonięte przez jelita – dlatego m.in. jest jednym z podstawowych składników leków odchudzających);
 Włókna typu ‘morgellon’ (WM) – jednym z ich składników może być krzem.

Co to są włókna morgellon?? Dla wyjaśnienia film


Dodatkowe filmy

Naturalne leki
 • czosnek
 • chińskie grzybki RASHI, SHITAKI, MATAKI (ekstrakty)
 • kwas kaprylowy
 • srebro koloidalne
 • inhalacje z drzewa herbacianego
 • kwasy tłuszczowe, olej lniany, z wieczornego pierwiosnka, olej z kryla
 • imbir
 • glinka krzemowa.
I jeszcze trochę informacji:

Chcąc nie chcąc wdychamy to wszystko, jemy skażone warzywa i owoce i mimo tego że są niektóre organic nie muszą być w 100% dla nas dobre. A więc jak temu przeciwdziałać? Jest na to metoda :-)

CHEMBUSTERdziało orgonowe które ,,rozpuszcza'' smugi chemiczne i oczyszcza nasze otoczenie.

http://www.harmonica.pl/swiadomosc_artykuly10_2.htm
http://davidicke.pl/forum/chembuster-i-orgonit-instrukcje-wykonania-t3846.html

dodatkowa pomoc działająca na ziemii Orgonit
http://www.greenharmony.pl/odpromienniki_orgonit_info.htm
http://www.whale.to/b/org44.html
http://www.awesomeorgonite.com/experiments.html
http://www.davidicke.com/forum/showthread.php?t=71354&page=3

Na koniec zdjęcia zrobione przeze mnie, tak ostatnio wyglądało niebolato 2010

lato 2010

lato 2010

lato 2010

zima 2010

zima2010

zima 2011

zima 2011

zima 2011

zima 2011 słoneczko wyszło to trzeba popryskać

już się rozszedł po ok 15-20 minutach

zima 2011

zdjęcia z ostatnich dni gdzie wyszło słoneczko i od razu zaczeło dużo samolotów latać
a to przebiło wszystko bo jeszcze takich nie widziałam nad moim miastem


autostrada podniebna

już wieczorem zamoglone już niebo

na łąki wylała rzeka zdjęcie sprzed kilku dni


wiosny nie ma a już pełno wody

samolot robi lekki skręt


cd

a 2 dni temu spadł śnieg woda zasypana śniegiem i piękny widok na las

Można zobaczyć jak w ciągu kilku dni pogoda z przedwiosennej zrobiła się zima. Mam nadzieję że artykuł choć trochę się przydał i jesteście świadomi tego co się dzieje. Możecie teraz sami szukać informacji, może nawet ktoś zrobi sobie chembuster :-) 

4 komentarze:

 1. Basiu Kawał dobrej roboty, napracowałaś się, miejmy nadzieję, że ludzie się zainteresują tematem.
  Ściskam mocno!!!

  OdpowiedzUsuń
 2. A i jeszcze pytanie znasz kogoś, kto ma działo???

  OdpowiedzUsuń
 3. No niestety nie znam nikogo kto ma to cudo, na stronce Rose of Sharon jest mapka gdzie ludzie mają chembuster http://www.vismaya-maitreya.pl/teorie_spiskowe_mapa_dzial_orgonowych_w_polsce.html

  OdpowiedzUsuń
 4. hej, my mamy skuteczne chembustery, gdybyście byli zainteresowani zapraszamy na stronę. Robimy chembustery jedno i wielorurowe, na indywidualne zamówienie, różne opcje. W razie pytań piszcie tutaj :) pozdrowienia!
  Basia

  OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...